Frukostseminarium: Kompetens och digitaliseringens möjligheter

26 Sep 2017 07:003380

I en serie seminarier ställer Digitaliseringsrådet frågan vad det innebär konkret på ett antal centrala områden. Det aktuella seminariet – Kompetens och digitaliseringens möjligheter – sätter fokus på hur digitalisering skapar nya möjligheter för livslångt lärande och att omsätta kompetens i nya möjligheter till arbete. Vi kommer vid seminariet söka svar på frågor som:

Hur kan digitalisering bidra till att stärka individers kompetens?
Vad är universitets och högskolors roll för att göra nätbaserade utbildningar mer relevanta för kompetensutveckling?
Hur kan kompetens valideras för att skapa värde vid matchning på arbetsmarknaden?

Read more