About us  • Post- och telestyrelsen (Digitaliseringsrådet)

  • Sverige har som mål att vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Regeringen har inrättat Digitaliseringsrådet för att främja regeringens strategiska arbete med digitalisering.

  •  http://digitaliseringsradet.se
  •  
  •  08-678 55 00