About us  • Post- och telestyrelsen (Digitaliseringsrådet)

  • Sverige har som mål att vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Därför har regeringen inrättat Digitaliseringsrådet med uppgift att främja och utveckla regeringens strategiska arbete med digitalisering.
    Digitalisering är en viktig fråga på alla politiska områden och verksamheter. Idag finns det specialiserade råd inom områden som e-hälsa, digital förvaltning och bredband. I Digitaliseringsrådets uppdrag ingår att skapa mer samordning mellan olika statliga och offentliga verksamheter och ämnesområden, men också mellan offentliga och privata aktörer.

  •  http://digitaliseringsradet.se
  •  kontakt@digitaliseringsradet.se
  •  08-678 55 00