Frukostseminarium: AI och digitaliseringens möjligheter

14 Jun 2017 08:322760

Den 14 juni 2017 höll Digitaliseringsrådet det första seminariet i en serie om "digitaliseringens möjligheter".

Ämnet som behandlas var artificiell intelligens och ambitionen med seminariet var att söka svar på frågorna:

Vilka är AI:s möjligheter på kort och lång sikt
Hur kan dessa möjligheter förväntas utvecklas som område och specifikt i Sverige
Vad innebär det att använda AI:s möjligheter i Sverige

Read more