Frukostseminarium: digitaliseringens möjligheter och demokrati - 13 februari 2018

13 Feb 2018 09:353850

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. I en serie seminarier sätter Digitaliseringsrådet fokus på digitalisering och vad det innebär konkret på ett antal centrala områden. Tisdagen den 13 februari fördjupade vi frågan om hur den digitala transformationen påverkar demokratin.

Read more